SUN ZONE HOLDING ชั้นวางสินค้า

ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก size 4 x120 cm. // 4x90 cm. รหัสสินค้า:000727

฿0.00
ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก size 4 x120 cm. // 4x90 cm.
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ---2.2 ป้ายราคาพลาสติก/ป้ายราคาโปรโมชั่น
  • รหัสสินค้า : 000727

รายละเอียดสินค้า ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก size 4 x120 cm. // 4x90 cm. รหัสสินค้า:000727

ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก  size  4 x120 cm. //  4x90 cm.
 
รุ่นE 6-10
 ใชได้สำหรับกระจกที่มีความหนา 6 mm.- 10 mm. 
 
 size  4 x120 cm.  เส้นละ  70 บาท
 size 4x90 cm.  เส้นละ  65 บาท
size  4 x60 cm.  เส้นละ  40 บาท
 
วัสดุ พลาสติกใส
#ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก #ป้ายราคาชั้นวางกระจก #ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก #ป้ายราคาชั้นวางกระจก #สอดป้ายราคา#เสียบป้ายราคา#ใส่ป้ายราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ป้ายพลาสติกใส่ราคา สำหรับชั้นวางกระจก size 4 x120 cm. // 4x90 cm. รหัสสินค้า:000727